Facebook

Obchodné podmienky » Pokyny pri prevzatí tovaru
Pokyny pri prevzatí tovaru

Na základe typu prepravnej spoločnosti prosíme dodržte nasledujúce pokyny:

 

DPD:

Vizuálne skontrolujte, či je obal neporušený a nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Balík nemusíte pred kuriérom otvárať.

V prípade poškodenia samotného tovaru po rozbalení bezodkladne najneskôr však do 3 pracovných dní túto skutočnosť oznámte na e-mail: lacnenotebooky@lacnenotebooky.eu

Reklamácie poškodených zásielok, ktoré budú nahlásene po viac ako 3 pracovných dní budú zamietnuté.


 

TOPTRANS alebo GEISS:

Pri prevzatí spotrebiča skontrolujte stav obalu, spotrebič rozbaľte za prítomnosti vodiča a prekontrolujte či výrobok nie je mechanicky poškodený a či zodpovedá Vami objednanému modelu!

 

Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená. Ak zistíte závadu, tovar nepreberajte a do prepravného listu napíšte - "odmietnuté - TOVAR POŠKODENÝ".

 

V prípade poškodenia túto skutočnosť prosím ihneď oznámte na e-mail: lacnenotebooky@lacnenotebooky.eu

 

V prípade, že Vám prepravca nedovolí tovar rozbaliť pred zaplatením (môže sa tak stať keď obal nie je poškodený) spravte tak po zaplatení. V prípade poškodenia spíšte škodový zápis a ihneď nás kontaktujte.

 

Na neskoršie reklamácie v zmysle mechanického poškodenia nebude braný ohľad.

 

V prípade, že tovar nebude pred kuriérom skontrolovaný budú všetky mechanické poškodenia zamietnuté.

 

NWM2MDcz