Facebook

Obchodné podmienky » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 


OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU V ELEKTRONICKOM OBCHODE LACNENOTEBOOKY.EU1. Priebeh objednávky
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
- naše internetové stránky www.lacnenotebooky.eu (nepretržite)


2. Informácie o výrobkoch

Ponúkame nové nepoužívane výrobky. V prípade že by sa jednalo o používaný kus budete o tom informovaní pri výrobku.3. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu užívateľ uvidí postupne ako pridáva výrobky do košíka a tieto budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa vás o tom informovať pred odoslaním kde je možnosť stornovať takúto objednávku, pri nesúhlasení novej ceny.

4. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov.  Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie je k dispozícii, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať do 24 hodín od prijatia objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať.Výstavné kusy notebookov sú najviac po 1-3 ks toho istého typu u dodávateľa, tomto prípade vám nemôžeme zaručiť že notebook z eshopu  bude ešte možné dodať. V prípade že sa nebude nachádzať  u dodávateľa vieme vám vždy ponúknuť s podobnou alebo takou istou konfiguráciou inej značky alebo modelu. Dodanie tovaru k zákazníkovi do 1 – 5 pracovné dní. Záleží od typu tovaru.5. Doručenie
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.
Ponúkame Vám nasledovné spôsoby dopravy:

OSOBNÝ ODBER - Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne na adrese v kontaktoch.
Odber na adrese: Kálnica 412 91637 Kálnica. Pri osobnom odbere budete kontaktovaný telefonicky alebo SMS správou, keď bude vaša zásielka pripravená na odber. Štandardne do 1 – 3 pracovné dní pokiaľ pri výrobku nieje uvedená iná doba dodania.

Objednaný výrobok pri osobnom odbere nie je ihneď k dispozícii!! V Kálnici nie je sklad!KURIER (notebooky a nová elektronika) Tovar vám bude doručení do 2 – 4 pracovné dní priamo od nášho dodávateľa. Dobierka znamená, že za tovar zaplatíte kurierovi pri preberaní zásielky.  Vyhradzujeme si právo nedodržať tento termín v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť.
(DPD, TOPTRANS,GEIS)Odvoz starého spotrebiča - v prípade že máte záujem o odvoz starého spotrebiča uvedte nám do poznámky odvoz starého spotrebica. Starý spotrebič Vám zrecyklujeme zadarmo platí sa len cena za dopravu spotrebiča na zberný dvor.


Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).
V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Bez toho aby to akokoľvek ovplyvnilo zákonom stanovené záruky Vám odporúčame, aby ste nám čo najskôr zaslali informácie o akejkoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou pri doručení tohto tovaru, a to na niektorý z uvedených kontaktov. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov. V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je povinný ihneď pri prevzatí nahlásiť poškodenie, kde kurier spíše škodový zápis. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. V prípade neskoršej reklamácie poškodenia tovaru doručená spoločnosťou TOPTRANS, GEIS Vám bude zamietnutá.

Pokyny pri prevzatí tovaru

6. Spôsob platby


Pri objednávaní tovaru existujú 2 možnosti úhrady:

1. Prevodom na účet
Platbu môžete vložiť osobne na náš účet vo VUB, alebo uhradiť prevodom prostredníctvom internet bankingu.
Informácie k platbe: IBAN: SK81 0200 0000 0036 5746 5551 VUB, VS: číslo objednávky
Upozornenie: Variabilný symbol s č. objednávky musí byť vždy uvedený na platobnom príkaze.. Bežná lehota na načítanie Vašej platby na náš účet je 1-2 dni. Po prijatí platby Vám tovar bude odoslaný poštou alebo kuriérom bez dobierky.


2. úhrada dobierkou
Prepravca od Vás prevezme hotovosť pri odovzdávaní zásielky. Poplatok za dobierku baliková preprava - 1,5€ a Cargo preprava (veľké spotrebiče, veľkoobjemový tovar) - 2,5€ .

 

3. hotovosť, hotovosť NM, hotovosť TN

Tovar zaplatíte pri preberaní v hotovosti na mieste . Pri hotovosti TN je poplatok 1,5€, osobný odber 0,5€ .


7. Odstúpenie od zmluvyOdstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
ELECTRO TRADE s.r.o.

Kálnica 412,91637 Kánica

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.


Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovaciej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


STORNO:

Objednávky vytvorené na IČO alebo právnické osoby nieje možne stornovať. V prípade storna objednávky na IČO alebo právnickej osoby si dovoľujeme účtovať storno poplatok vo výške 15€, ktorý je potrebne uhradiť do 14 dní od storna. Ak zásielku nepreberie právnická osoba alebo objednávku vytvorenú na IČO si dovoľujeme účtovať celú sumu za dopravu.

V prípade vrátenia tovaru nikdy nezasielajte tovar na DOBIERKU! Takýto tovar bude odmietnutí a vrátení odosielateľovi.8. Vrátenie tovaru

Nevrátený tovar nám zašlite poštou alebo iným prepravcom.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za prepravu si hradí užívateľ okrem prípadu, že tovar nezodpovedal objednávke (návrat výrobku je na vlastné riziko zákazníka.)

 

NWJhMD